Disclaimer

Algemeen

De onderstaande bepalingen en regelingen zijn van toepassing bij de toegang tot en het gebruik van deze website. Naast onderstaande bepalingen is ook de toepasselijke wetgeving een onderdeel van de som van alle bepalingen die te maken hebben met de toegang tot en het gebruik van deze website.

Inhoud

De prijzen die op de site staan vermeld zijn hetzelfde als de prijzen in onze winkels echter staan de prijzen op de site vermeld in EURO’s en zal derhalve de op dat moment geldende omrekenkoers worden gehanteerd. Verder is de inhoud van de website ter goeder trouw samengesteld en wordt zo ook aangeboden aan de bezoekers van de website.

Auteursrechten en handelsmerken

Alle zaken op deze website waarop auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten van toepassing zijn (tekst, afbeeldingen en software) zijn en blijven voorzover dat van toepassing is eigendom van N.V. Sweetheart. Het is alleen toegestaan om fragmenten van de website op te slaan en te verveelvoudigen als het gaat om persoonlijke, informatieve en niet commerciële doeleinden. Kopieen van website (delen) mogen niet commercieel worden aangeboden, noch worden gewijzigd of worden opgenomen in andere werken zoals publicaties en websites met als primair doel zakelijk gewin.

Contact

Heeft u ondanks bovenstaande informatie nog vragen? Neem dan contact op met één van onze medewerkers via tel: +597 473532 of mail naar: klantenservice@sweetheart.sr